Instrukcja montażu kurtyn PCV

Montaż kurtyn paskowych – informacje


Nasze zawiesia grzebieniowe są skonstruowane tak, by pozwalały na zamontowanie pasów folii PCV:

 

Listwa, składająca się z dwóch płaskich powierzchni z otworami montażowymi, umożliwia wykorzystanie zawiesi grzebieniowych zgodnie z potrzebami i przeznaczeniem kurtyny paskowej.

Grzebienie – czyli zawiesia – należy zamontować za pomocą odpowiednio dobranych śrub lub kołków, w zależności od materiału użytego do wykonania nadproża. Warto pamiętać, że typ montażu wpływa na określenie długości folii, obliczanej podczas zamówienia przez naszego konsultanta lub symulator.

Umieszczenie kurtyny PCV w płaszczyźnie otworu może być przypadku bram segmentowych utrudnione lub niemożliwe. Wówczas należy zastosować dodatkową, odpowiednio zaprojektowaną konstrukcję montażową, aby w sposób trwały utrzymać całą przegrodę paskową.

Montaż kurtyny paskowej – ETAP I


Należy przyłożyć grzebień do nadproża i zaznaczyć miejsca odwiertów. Następnie, po wywierceniu otworów mocujących przykręcić zawiesie. Poszczególne grzebienie powinny być zamocowane w sposób ciągły, dla zachowania stałej odległości między wieszakami. Zewnętrzne odcinki grzebienia powinny być odcinkami uzupełniającymi – dociętymi z całego elementu do żądanej szerokości otworu.

Po zamontowaniu grzebieni należy dopasować długość folii – przygotować jeden z jej pasów, odcinając go z zakupionej rolki i pozostawiając ok. 3 cm marginesu. Tak dociętą folię powinno się uzbroić w 2-częściowe płytki mocujące za pomocą nitownicy i dołączonych do zestawu nitów.

Gotowy pas folii należy wstępnie powiesić na zamocowanym w nadprożu grzebieniu, dokładnie zaznaczyć odpowiednią długość przy posadzce (zalecamy 1 cm luzu nad powierzchnią posadzki), a po zdjęciu pasa odciąć nadmiar materiału ostrym nożem budowlanym lub elektrycznym. Istotne, by linia cięcia była prostopadła do krawędzi pionowej folii.

Otrzymany pas folii stanowi wzór dla kolejnych, składających się na całą kurtynę PCV. Po docięciu wszystkich elementów wystarczy analogicznie uzbroić je w płytki mocujące.


Montaż kurtyny paskowej – ETAP II


Gotowe, docięte i uzbrojone pasy folii należy powiesić naprzemiennie na grzebieniach przymocowanych do nadproża. Rozmieszczenie pasów z zachowaniem zakładu powinno być wykonane zgodnie z opisanymi w poniższej tabeli wskazówkami. Wielkość zakładu ustalana jest w czasie zakupu kurtyny*.

*W celu odpowiedniego doboru zakładu, prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją. Umożliwi to maksymalne wykorzystanie potencjału kurtyny PCV.

Instrukcja montazu - etap III


W przypadku, kiedy symetryczne rozmieszczenie pasów nie zakrywa całkowicie wymierzonego wcześniej otworu, należy dokonać ich przewieszenia, tak by pasy skutecznie przysłoniły cały otwór.


Powered by: Powered by: Talem Technologies